Το MedPhoto Festival είναι ένα συλλογικό εγχείρημα για τη φωτογραφία και τις οπτικές τέχνες. Με τη διοργάνωση γεγονότων διεθνούς κλίμακας, επιδιώκει να παρέμβει καλλιτεχνικά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και να συμβάλει στη δημιουργία μίας κοινότητας, συσπειρώνοντας δημιουργούς από διάφορα πεδία.

Παράλληλα με την πραγματοποίηση εκθέσεων και σεμιναρίων, το MedPhoto δίνει έμφαση στο ζήτημα της φωτογραφικής/εικαστικής εκπαίδευσης του κοινού αλλά και στην έμπρακτη στήριξη φωτογράφων. Για τους λόγους αυτούς αφενός προχωρά στο εγχείρημα της Νομαδικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε το κοινό να έρχεται σε επαφή με τις φωτογραφικές εκδόσεις και τη δουλειά σημαντικών δημιουργών. Και αφετέρου επιβραβεύει κάθε χρόνο με χρηματικό έπαθλο 3000 ευρώ έναν/μία φωτογράφο που αναδεικνύεται μέσα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Εξίσου σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο παίζει η διοργάνωση σεμιναρίων-workshops με τη συμμετοχή καταξιωμένων φωτογράφων και θεωρητικών.

Η KOLEKTIV8, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υλοποιεί τις δράσεις αυτές, χρειάζεται τη στήριξή σας. Μέσα από δωρεές μπορείτε να ενισχύσετε τη συνέχιση και διεύρυνση της προσπάθειας αυτής.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
kolektiv8
iban: GR06 0172 0420 0050 4207 0436 747

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Δωρεά