Το ημιτελές

Κατά την διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στην Αρμενία, ο Julien Lombardi, ανακάλυψε την περιπλοκότητα ενός νέου έθνους που βρίσκεται σε διαδικασία οικοδόμησής του. Η γεωγραφική θέση της χώρας  περιόρισε την εγκαθίδρυση ενός πολιτικού μοντέλου. Η Αρμενία είναι ένα περίκλειστο από ξηρά έθνος  που έχει φιλονικίες με κάποιες γείτονες χώρες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν στην απομόνωσή της, αφήνοντας εμάς αντιμέτωπους με την πραγματικότητα μιας κοινωνίας η οποία εξελίσσεται στο περιθώριο, σύμφωνα με τις δικούς της κανόνες και αντίληψη του χρόνου.
Αυτή η κατάσταση εξακολούθησε αδιαμφισβήτητα στο οπτικό βασίλειο – η σύγχρονη Αρμενία εκτείνεται εκτός του φακού της μηχανής. Δεν υπάρχουν τεκμήρια που να εικονογραφούν την εξέλιξη αυτής της νεαρής δημοκρατίας και είναι μεγάλη η έλλειψη εικόνων: είτε είναι απούσες είτε κρυμμένες. Από άποψης οπτικής αναπαράστασης, η χώρα όντως είναι ένα «blank print” (λευκή κόλλα). Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο όλα κινούνται συνεχώς αλλά ποτέ δεν συμβαίνει κάτι οριστικό. Πώς είναι δυνατόν να αποτυπώσεις ένα έθνος σε κατάσταση συνεχούς ρευστότητας; Να είσαι μάρτυρας σε μια μνήμη που δεν έχει ακόμη εντελώς διαμορφωθεί;
Αυτές οι προκλήσεις ξεγυμνώνουν τα όρια μιας οπτικής έρευνας και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του φωτογραφικού μέσου να συλλάβει ένα ακαθόριστο παρόν. H προσέγγιση του Julien Lombardi επομένως, έχει σαν στόχο να δημιουργήσει αποθετήρια για μια μελλοντική μνήμη. Συλλέγει θραύσματα χώρων, πιθανών να γίνουν το σκηνικό δράσεων που θα συμβούν στο μέλλον. Η σειρά των εικόνων που είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, συγκροτεί ένα σύνολο πλασματικών ντοκουμέντων των οποίων το περιεχόμενο παραμένει ένα ενδεχόμενο που πιθανώς να συμβεί . Οι φωτογραφίες περιμένουν την ανάπτυξη, όπως και η χώρα που τις ενέπνευσε.
Αυτό το project έγινε με την υποστήριξη του προγράμματος residency «Hors Les Murs 2014» του Γαλλικού Ινστιτούτου.