Η κρίσις του Μίνωα

Οι φωτογραφίες λαμβάνονται από σημεία του νησιού της Κρήτης, της γης του βασιλιά Μίνωα. Μετά το θάνατο του βασιλιά Μίνωα, ο Δίας τον έκανε κριτή των νεκρών στον Άδη.