Ένα πέρασμα μέσα απ’ τις πόλεις, ένα ταξίδι στο χρόνο, ένας αστερισμός από ίχνη, απ’ την αρχαιότητα στο σύγχρονο κόσμο –συλλέγω μνήμες από ένα φανταστικό παρελθόν. Ίχνη που αποκαλύπτονται στις απλές εκδηλώσεις της φύσης, συνιστούν μια προσωπική βιογραφία χωρίς πρόθεση αποκάλυψης οποιασδήποτε ιστορίας πίσω απ’ την εικόνα. Τίποτα δεν είναι λιγότερο ρεαλιστικό από τον ρεαλισμό.