Infinite Perimeter

Το “Infinite Perimeter” είναι ένα project σχετικά με την ανθρώπινη ταυτότητα, με την ανθρώπινη υπόθεση όπως αυτή διαμορφώνεται σε αυτο το στάδιο του καπιταλισμού.

Αφορά το συναίσθημα της απώλειας, της μοναξιάς και του αποκλεισμού που ο καθένας βιώνει, είτε ως μετανάστης ή και μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Αφορά το συναίσθημα του να νοιώθεις εξόριστος ακόμα και απο τον ίδιο σου τον εαυτό.