Περί ενός ταξιδιού

Αλήθεια δεν είναι παντού το ταξίδι; Ακόμα και στα μέρη της στάσης δεν υπάρχει μια διαδρομή; Δε θα λέγαμε ταξίδι τη διαδικασία της περιπέτειας, το ρίσκο να λοξοδρομήσεις αποφασιστικά ή αφηρημένα για να καταλήξεις τελικά σε μια οριστικότητα, σε αυτό που θα λέγαμε: “χαμένος”; Κι αυτό ενυπάρχει, σε ένα κόσμο που οι διαδρομές του υπαγορεύουν, υπαρξιακά και χειροπιαστά, όλα να είναι αλληλένδετα.  Ενυπάρχει και μέσα στις  συμβολικές απεικονίσεις των ταξίδιών που γίνονται μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Το ταξίδι είναι το κοινό υλικό σε όλα αυτά που διαλέγουμε για τη άρθρωση, του κόσμου και του εαυτού μας.