Προσδιορίζοντας τις γραμμές και τα σύνορα

Το έργο “Defining Lines – Borderlands” επικεντρώνεται γύρω, από και εντός των “Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου” στο νησί της Κύπρου. Η “Περιοχή” είναι μία εκ των δύο Βρετανικών Κυρίαρχων Υπερπόντιων Εδαφών και είναι αυτόνομη. Δημιουργήθηκε το 1960 και έχει ως αρχηγό κράτους τη Βρετανή Μονάρχη. Δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα και φράχτες, ή σημεία τελωνειακού ελέγχου, στο μεγαλύτερο μέρος μεταξύ των “Περιοχών” και της Δημοκρατίας της Κύπρου. Η ύπαρξή τους δεν είναι εμφανής(παρούσα) στη καθημερινότητα των κατοίκων και πολλές φορές δεν γνωρίζει κάποιος αν έχει περάσει σε εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και με συσκευές όπως τα iPhones και υπηρεσίες όπως τα Google Maps, τα σύνορα αποκτούν και πάλι υπόσταση. Αυτά τα σύνορα είναι διαπερατά συνεχώς.